ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่น บนถนนศรีจันทร์ หรือที่เป็นรู้จักกันในชื่อถนนข้าวเหนียว ถือเป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของจังหวัด เดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง

เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น: 0.8 กม. หรือ 2 นาที
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน: 0.8 กม. หรือ 2 นาที
สถานีขนส่ง จ.ขอนแก่น: 1.7กม. หรือ 4 นาที
ศาลากลาง จ.ขอนแก่น: 1.8 กม. หรือ 4 นาที
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 3.1 กม. หรือ 5 นาที
Location