รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ: The Houze Condominium
ที่ตั้งโครงการ: ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ลักษณะโครงการและจำนวนยูนิต: รูปแบบโครงการอาคารชุดสูง 37ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน1ชั้น 1อาคาร รวม 414 ห้องชุด*
สำหรับพักอาศัย
ลักษณะห้องชุด:  
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาด 28 - 42 ตารางเมตร
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาด 44.5 - 65 ตารางเมตร
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาด 52 ตร.ม.
ห้องเพดานสูง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 28-31 ตร.ม.
ห้องเพดานสูง 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาด 44.5 ตร.ม.
ห้องเพดานสูง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ขนาด 52 ตร.ม.
ห้องดูเพล็กซ์ 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 55 - 64 ตร.ม.
ห้องเพ้นท์เฮาส์ ขนาด 206 ตร.ม.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
Project Information